Dyssekilde Station

Dyssekilde Station blev gennemrenoveret i 2012 med støtte fra bla. Realdania.

Gavl dyssekildestation før renovering 240px

– Målet med restaureringen har været, at bygningens ydre skulle genskabes så autentisk som muligt samtidigt med, at den indvendigt skulle leve op til nutidens krav om funktionalitet og energiforbrug.

Gavl dyssekilde efter renovering 240px

Der er lagt vægt på at bevare så meget som muligt af husets materialer og karakter, alt træværk udvendig er malet med lineoliemaling, lofterne indvendigt er malet med mosfarve og væggene er malet med Keim silikatmaling, for at få det gamle look med matte vægge.

???????????????????????????????

Dyssekilde station bliver idag benyttet af små erhvervsdrivende.

6471657-torup-marked-bnede---240px

Skilt på Dyssekilde station
Stationsskiltet på Dyssekilde station er udført af en lokal maler da stationen blev bygget. Som man kan se på billedet er malingen afskallet og nogle mennesker syntes at det skulle omdøbes. Vi tegnede teksten af og har slebet alt malingen af, så vi kom ned til det friske træ. Derefter malede vi bunden med linoliemaling og tegnede teksten på, for derfor at male teksten igen med linoliemaling sådan som man gjorde det da skiltet blev lavet i år 1912.

Renoveret skilt På Dyssekilde StationSkilt kyssekilde 240px


Malermester Jørgen Bonde Nielsen | Rævebakkevej 18 | 3370 Melby

Kontakt | jbn@malermesterjbn.dk | Tlf (+45) 40 87 00 50