Cafe Slotsbio, Hillerød

Danske Malermesters lokale laug udskrev en konkurrence om et nyt farveforslag til cafe Slotsbio, som ligger i Hillerød. Vi valgte at deltage i konkurrencen sammen med nogle kollegaer fra et andet malerfirma. Resultatet blev som det kan ses på billedet og blev vinder af konkurrencen. Dog var der ikke taget højde for at bygningerne omkring Frederiksborg slot skulle have nogle bestemte farver, så farveforslaget blev ikke realiseret.

Slotsbio farveforslag


Malermester Jørgen Bonde Nielsen | Rævebakkevej 18 | 3370 Melby

Kontakt | jbn@malermesterjbn.dk | Tlf (+45) 40 87 00 50