Fleksibelt og dygtigt malerfirma – sådan kender folk os!

 

Malermester Jørgen Bonde Nielsen maler facade

Malermester Jørgen Bonde Nielsen i gang med facademaling på ældre hus.

Vi er et malerfirma med 30 års erfaring, med adresse i Frederiksværk, i Halsnæs kommune. Vi tilbyder løsninger inde for alle områder af malerarbejde, såvel indvendigt som udvendigt. Vi tilbyder dig som kunde, privat eller erhverv, en optimal håndværksmæssig løsning bygget på kvalitet.

  • Vi udfører kvalitetshåndværk med sans for detaljerne og sørger for professionelt arbejde fra den første planlægning til den afsluttende rengøring.
  • Inden malerarbejdet påbegyndes, tilbyder vi rådgivning om valg af materialer, farver og vedligeholdelse.
  • Vi sørger løbende for at være opdateret omkring den nyeste udvikling indenfor nye materialer, metoder, arbejdsmiljø og design.
  • Vi leverer kvalitetsarbejde til absolut konkurrencedygtige priser og sørger for at overholde alle aftalte betingelser samt leveringstidspunkt.
  • Vi leverer et solidt stykke håndværk, som du kan glæde dig over i mange år.
  • Firmaets værdier er omhu i planlægning og omhu i udførsel.
  • Vi står inde for korrekt og veludført håndværk.

 

Kontakt os for rådgivning og et uforpligtende tilbud.

Mobil nr.: 4087 0050

E-mail: jbn@malermester.dk

 

 

Oplysninger om persondata til kunder
 
Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos Malermester Jørgen Bonde Nielsen, CVR-nr. 15 44 09 37.
Som følge af din aftale med Malermester Jørgen Bonde Nielsen accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

1. Generelt
Gennem din aftale med Malermester Jørgen Bonde Nielsen indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet “gældende lovgivning”).
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
Malermester Jørgen Bonde Nielsen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Malermester Jørgen Bonde Nielsen. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv.
De personoplysninger, som Malermester Jørgen Bonde Nielsen indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.
De personoplysninger, som Malermester Jørgen Bonde Nielsen indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med Malermester Jørgen Bonde Nielsen består.
Når du køber en service hos Malermester Jørgen Bonde Nielsen, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er leveret og betalt, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevarer Malermester Jørgen Bonde Nielsen de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter vi arkiverer personoplysningerne.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Malermester Jørgen Bonde Nielsen i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger Malermester Jørgen Bonde Nielsen indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Malermester Jørgen Bonde Nielsen og fremsendelse af faktura.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontakt oplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at Malermester Jørgen Bonde Nielsen (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger
Du har som kunde hos Malermester Jørgen Bonde Nielsen ret til at få Malermester Jørgen Bonde Nielsen bekræftelse på, om vi behandler personoplysninger vedrørende dig selv og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Malermester Jørgen Bonde Nielsen. Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Malermester Jørgen Bonde Nielsen uden unødig forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger
Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Malermester Jørgen Bonde Nielsen uden unødig forsinkelse, hvis Malermester Jørgen Bonde Nielsen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Malermester Jørgen Bonde Nielsen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at vi sletter dine personoplysninger.

2.7 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal vi opbevare dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i Malermester Jørgen Bonde Nielsen IT-system samt i fysiske mapper på kontoret som er sikret med alarm.
Vi kontrollerer vores sikkerhedsforanstaltninger løbende for at afgøre, om vi håndterer vores behandling af personoplysninger forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.
 
3. Kontakt
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Malermester Jørgen Bonde Nielsen, skal du rette henvendelse til den regnskabsansvarlige på e-mail: jbn@malermesterjbn.dk
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.
Hvis du ønsker at klage over Malermester Jørgen Bonde Nielsen behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet Borgergade 28, 5 sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
 
Med venlig hilsen
Malermester Jørgen Bonde Nielsen
 
Senest revideret: 20.05. 2018
Næste revision:
Senest 20.05.2019


Malermester Jørgen Bonde Nielsen | Rævebakkevej 18 | 3370 Melby

Kontakt | jbn@malermesterjbn.dk | Tlf (+45) 40 87 00 50